Dr. Andreea Rusescu

Dr. Andreea Rusescu
  1. Specializari si calificari
  2. Studii
  3. Tehnologii si echipamente
  4. Specialitati
  5. Servicii
  6. Programare

Specializari si calificari

Medic specialist ORL

Studii

UMF "Carol Davila" Bucuresti.

ria clinic 1 ria clinic 2 ria clinic 5